Jdi na obsah Jdi na menu
 


>zpět<

Bartolomějova větev

Jedná se o nejrozsáhlejší větev rodu Valena a na jejím zmapování a odhalení má největší zásluhu náš slovenský příbuzný pan Ján Valena z Banské Bystrice. Zahrnuje více než 600 osob zpřízněných s touto rodovou větví. Začíná od BartolomějeValeny.

Bartoloměj VALENA- zakladatel této větve

Bartoloměj se narodil 18.srpna 1843 ve Velkém Pěčíně čp.17 stejně jako jeho čtyři sourozenci (Josef, Tomáš, Jan a Františka), které se nám zatím podařilo prokázat. Bude jich ale s největší pravděpodobností více. Jeho otec Antonín Valena se narodil rovněž ve V.Pěčíně čp.17 dne 20.května 1807. Zprvu byl 1/2 láníkem, později 1/4 láníkem (gruntovníkem). Antonín byl ženatý dvakrát. Poprvé s Veronikou roz. Přemalovou a podruhé s Veronikou roz. Havlíčkovou. Matka Bartoloměje se jmenovala Veronika rozená Havlíčková. 

Později se stal Bartoloměj Valena čtvtláníkem neboli čtvrtníkem ve Velkém Pěčíně čp.17(soudě dle rodného listu jeho syna Petra) a převzal po svém otci Antonínovi grunt. Ostatní jeho bratři "šli do světa", jak se říká. Před rokem 1869 se Bartoloměj oženil s Františkou Budíčkovou dcerou Josefa Budíčka 1/2 láníka z Dolních Němčic. Františka se starala v usedlosti Velký Pěčín o domácnost a výchovu dětí, ostatně dříve to bylo zcela běžné. Manželé Bartoloměj a Františka přivedli na svět celkem 9 dětí- pět synů a čtyři dcery. Všichni se narodili v usedlosti číslo 17.

Děti Bartoloměje Valeny(celkem 9 dětí):

-Jan(*15.8.1869),  Bartoloměj(*10.2.1871),  Antonie(*8.4.1875),  František(*21.7.1878),  Antonín(*kolem 1873),  Petr(*17.10.1885),  Anežka(*21.1.1889),  Marie(*22.4.1905) a Františka(?).

První se jim narodil 15.srpna 1869 syn Jan Valena, který měl rekordních 14 dětí a proto tvoří nejpočetnější část této větve, ze které vzešlo nejvíce jeho potomků. Oženil se dvakrát. Nejprve s Františkou Nixovou, se kterou měl 7 dětí. Svatba byla dne 6.listopadu 1893 v Kdousově. Podruhé se oženil s Antonií Drtinovou, která již měla za svobodna jedno dítě-Ladislava Drtinu. S Antonií měl  dalších 6 dětí. Druhá svatba byla opět v Kdousově dne 24.června 1907.     

 

...pokračování příště