Jdi na obsah Jdi na menu
 


>zpět na obce<

Horní Myslová

Obrazek

letecký snímek

 

Další odkazy:

 

 

j

 

 

Historie a popis obce

z knihy Dačicko,Slavonicko,Telčsko

Obec 3 km jihozápadně od Telče. Nejbližší železn.stanice Telč. Nadm.výška je 500 m. Pošta Telč, zdravotní a matriční obvod Telč, římskokat.farnost Kostelní Myslová, spravována z Telče. Malá obec s českým obyvatelstvem. V roce1850 měla 172 obyvatel. Katastr obce měl v roce 1900 výměru 364 ha. V současné době má 29 domů a 81 obyvatel. 

ObrazekVes se poprvé připomíná v pramenech r.1385, kdy je uváděna jako zboží hradu Šternberka, náležející Jindřichovi z Hradce. Heřman z Hradce postoupil toto zboží Janovi z Kravař, ale jeho vdova Eliška z Hradce a syn Benešek z Kravař prodali šternberské zboží opět Oldřichovi z Hradce, který je postoupil r.1415 Jindřichovi z Hradce. Po poboření hradu husity hejtmana Jana Hvězdy z Vícemilic držela šternberské zboží Anna z Hradce, se kterou statek přešel k Telči. Od té doby sdílela Horní Myslová osudy telčského panství až do r.1849.

   Podle lánového rejstříku před třicetiletou válkou bylo v Horní Myslové 17 usedlostí, z toho zůstalo za války osazeno 14 a 3 zpustly, ale do r.1671 se je podařilo opět osadit. Ve vsi byli ze starých usedlíků 2 láníci, 11 pololáníků a 1 domkař s půdou, z nových 2 pololáníci a 1 domkař s půdou. 

   Dle Tereziánského katastru moravského bylo na rustikálu v Horní Myslové 509 měř.orné půdy, 1,5 měř.zahrad, 45,4 měř lad, 2 měř.pustin a 5,3 měř.pastvin.

   Podle vceňovacího operátu žilo r.1843 v Horní Myslové 185 obyvatel, z toho 89 mužů a 96 žen ve 30 domech a 39 domácnostech. Ve vsi byli 2 láníci se 48 jitry půdy, 2 třičtvrtěláníci se 35 jitry, 8 pololáníků s 20 až 30 jitry, 5 čtvrtláníků s 15 až 20 jitry a 8 domkařů bez půdy. Byly zde 3 mlýny s 15 až 30 jitry. Chovali se zde 4 koně,30 volů, 24 krav a 43 obyčejných ovcí. Prům.stav dobytka u větších usedlostí  byl 4 voli, 3 krávy, 2 až 3 kusy mladého dobytka, 2 ovce a 2 vepři. Desátky byly odváděny panství Telč. Z Horní Myslové se jezdilo na týdenní úterní trhy do Telče. Byl zde  jeden dům pojištěný proti ohni. Z výrobních zařízení zde byla strojní drastírna suken, pracující pro továrnu na jemná sukna v Telči, z uvedených živností zde byli 3 mlynáři, 1 kovář, 2 ševci a  1 krejčí.