Jdi na obsah Jdi na menu
 


>zpět<

matrika oddaných pro ŘKFÚ Urbanov 1723-1784

Urbanov je pro mě zajímavý nejen touto matrikou oddaných z let 1723 až 1784, ale i matrikami, které po této následují. Je to z toho důvodu, že se v této farnosti vyskytují celkem hojně nositelé mého příjmení Valena, a to především ve vsi Nevcehle, která je součástí farnosti. Jsou zde dokonce ojediněle svatební zápisy ze vsi Černíč, která spadala pod farnost Telč (později pak vyfařenou Kostelní Myslovou). 

Tato matrika oddaných pro roky 1723 až 1784, se nachází v Moravském zemském archivu ve fondu E67 na mikrofilmu č. 7050. Jedná se o nejstarší samostatnou urbanovskou matrikou - starší záznamy se nacházejí v telčských matrikách, pokud vůbec existují. V knize se nacházejí jak zápisy o pokřtěných, tak i o oddaných a zemřelých.Je to nejstarší urbanovská matrika a obsahuje nejen farnost Urbanov, ale i vsi tehdy ještě budoucí farnosti Radkov. Ta se v roce 1784 z Urbanova vydělila a tak vznikla samostatná radkovská farnost.

Údaje o farnosti Urbanov jsou k dispozici >zde

Soupis matrik pro tuto farnost najdete >zde<.

Budete-li mít o některý svatební zápis zájem, tak mi napište na >e-mail<  

Ve farnosti se odehrálo celkem hodně sňatků mých předků-především ve vsi Nevcehle, která je součástí tohoto farního obvodu. Sňatek mých předků jsem proto zvýraznil s soupisech červenou barvou písma

České příjmení se také často komolilo, protože se tehdejší zapisovatelé snažili příjmení převést do latiny či němčiny a naopak. Nakonec nabylo jméno či příjmení úplně jiný význam, než původně mělo. Dále je to z důvodu, že latina či němčina nemá háčky a čárky. Takže "č" se psalo jako "cz" ...atd.

Například: Chcete-li najít příjmení Novák-v soupise musíte hledat slovo "NOWAK". Příjmení Vařečka bude v soupise zase uvedeno jako"WARZECZKA" ...apod. 

Pro zjednodušení uvádím,jak se některá písmena psala:

cz - č
g - g, j
y - j
rz - ř
sch - š
ss - š nebo ž
tz - c nebo č

Získáno ze stránek Blanky Větrovcové s jejím svolením.    

 

soupis oddaných 1723-1784:

1723-nelze přečíst

1724
Thomas Sowa a Salomena Nechwatal
Andreas Buczka a Catharina Kregczy
Josephus Balaun a Ludmilla Kovarz
Gallus Buliczka a Catharina Schafranek
Martinus Schana a Elisabetha Pazdera
Josephus Becha a Mariana Barakowa
Paulus Czaufal a Ursula Schnoflak
Melchior Jansky a Lucia Hava
Vitus Wospiel a Rosina Ruziczka
Paulus Teply a Elisabetha Chalupa
Martinus Hoch a Mariana Bednarz
... Staniek a Dorothea Liczka
Casparus Martin a Ursula Wondraczek

1725
Joannes Maczek a Elisabetha Barta
Jacobus Waczek a Dorothea Kowarz
Jacobus Krzen a Agnete Buczka
Andreas Sauczek a Mariana Mikesch
Jacobus Schuta a Joanna Schulista
Matthaus Przibil a Ursula Kolarz
Mathias Schönckl a Mariana Wiemgelek
Wenceslaus Pospichal a Catharina Kowalik
Martinus Zadrazil a Catharina Trojan
Josephus Semrad a Ursula Dworzak
Antonius Schafranek a Catharina Dolezal
Joannes Liczka a Catharina Kotiza

1726
Josephus Schwegna a Mariana Kysely
Wenceslaus Walena a Lucia Nerad
Daniel Prnoha a Mariana Skupa
Adalbert Prochaska a Susanna Kowarz
Michael Kratochvile a Maria Nechwatal
Laurentius Gežek a Mariana Schnoflak
Thomas Rupla a Dorothea Pospichal
Andreas Nowak a Catharina Kaukal
Martinus Matras a Salomena Barta
Blasius Czaufal a Slaomena Dworzak
Andreas Berkowecz a Magdalena Chalupsky

1727
Simon Buladt a Urusla Nedvied
Martinus La... a Ludmilla Sobotka
Mathias Petrak a Margarita Wesely
Wenceslaus Brichta a Agnete Bednarz
Georgius Kysely a Catharina Toman
Casparus Nechvatal a Ursula Pawel
Isidorus Zednik a Catharina Krzikawa
Lucas Niemetz a Dorothea Nechvatal

1728
Paulus Trojan (z Třeště) a Catharina Hruba
Lucas Prochaska a Catharina Wospiel
Bartholom. Hruby a Catharina Janek
Paulus Dworzak a Margarita, dcera Urbana z
Radkova
Mathias Bednarz a Rosina Glaub
Georgius Nechwatal a Catharina Zadražil
Josephus Wospiel a Lucia Wawaczek
Gregorius Zerzal a Mariana Podstransky
Josephus Uhlirz a Catharina Burda

1729
Nicolaus Nechwatal a Mariana Kaukal
Joannes Staniek a Agnete Pospichal
Thomas Bina a Catharina Kysely
Joannes Burda a Lucia Zazimal
Andreas Neužil a Mariana Matzek
Thomas Kubik a Rosina Schönikl
Jacobus Wetischka a Ursula Ziwny
Mathias Janek a Magdalena Schkarek
Joannes Petr a Dorothea Wospiel
Joachimus Jambor a Catharina Brazda
Mathias Newrkl a Mariana Burda
Josephus Benda a Susanna Nechwatal
Martinus Motl a Susanna Tomischek

1730
Andreas Dworzak a Barbara Litzek
Martinus Petrak a Ursula Czizek
Mathias Korbel a Ursula Podstransky
Blasius Litzka a Ludmila Janauschek
Martinus Teply a Catharina Bednarz
Matthaus Przibil a Mariana Barta
Georgius Petrak a Mariana Busta
Matthaus Waniek a Ludmilla Przibil
Georgius Kolarz a Ludmilla Chalupa
Vitus Holub a Catharina Klat
Andreas Lazarek a Catharina Waczik

1731
Mathias Neuzil a Mariana Krziz
Georgius Nowotny a Rosina Doležal
Jacobus Prochaska a Barbara Wospiel
Daniel Gežek a Dorothea Petr
Paulus Wratil a Salomena Smrczka
Thomas Schafranek a Dorothea Klat
Blasius Waczek a Catharina Pawel
Jacobus Pospichal a Margarita Wondraczek

1732
Wenceslaus Benesch a Anna Neužil
Matthaus Hawa a Mariana Schuta
Adalbertus Hrubesch a Rosina Kowarz
Martinus Michal a Susanna Wesely
Joannes Petrak a Mariana Brichta
Josephus Duschek a Mariana Duda
Melchior Dworzak a Eva Dworzak
Simon Chalupnik a Mariana Zywneg
Adalbertus Wondraczek a Agnete Kubik
Mathias Koczwarek a Anna Matauschek
Sebastianus Mach a Teresia Nowotny

1733
Thomas Schönikl a Ursula Zamazal
Carolus Pospichal a Licoa Kowarz
Thomas Janasch a Agnete Kowarz
Georgius Jarolim a ... Nechwatal
Andreas Kolarz a Mariana Chalupsky
Joannes Walenta a Agnete Nikodim
Paulus Kubesch a Agnete Sklenarz
Gregorius Martin a Apollonia Kolarz
Sebastianus Wesely a Mariana Krziz
Georgius Klima a Anna Daubek
Matthaus Praschil a Ursul Buzek
Bartholomaus Schnoflak a Rosina Nowak

1734
Sebastianus Wondraczek a Barbora Girak
Laurentius Klika a Rosina Nowak
Lucas Wospiel a Magdalena Matauschek
Franciscus Kowarz a Dorothea Wesely
Joannes Holaubek a Mariana Kregczy
Martinus Nowotny a Dorothea Toman

1735
Wenceslaus Lupacz a Mariana Pawlik
Joannes Hawa a Dorothea Benesch
Simon Brzezina a Catharina Klika
Joannes Buczka a Agnete Kadlecz
Josephus Krzizek a Justina Caufal
Andreas Nowotny a Dorothea Hawlik
Wenceslaus Wesely a Anna Brandl(?)
Martinus ... a Anna Krzizek
Bartholomaus ... a Ursula Schantl
Mathias Petrak a Ludmilla Komzak
Mathias Rod a Catharina Krziz

1736
Gregorius Schihon a Elisabetha Smrczka
Paulus Pazdera a Ursula Beseda
Martinus Przibil a Anna Kowarz
Melchior Dworzak a Catharina Nikodim
Bartholomaus Hawa a Catharina Klaub
Josephus Komarek a Rosina Mlegnek
Wenceslaus Pauliczek a Ursula Kowarz
Josephus Maresh a Anna Trojan
Thomas Hoschek a Ursula Kolarz

1737
Franciscus Dworzak a Mariana Kowarz
Gallus Chalupa a Magdalena Nowotny
Laurentius Walena a Ursula Wetischka
Bartholomaus Wlaczil a Catharina Petrak
Martinus Komzak a Mariana Paukar
Joannes Krziz a Mariana Chalupa
Paulus Petr a Mariana Pawel
Matthaus Pawlik a Dorothea Klat
Franciscus Walenta a Magdalena Chalupa
Joseph Sowa a Dorothea Zadrazil

1738
Josephus, syn Matěje z Mysliboři, a Catharina
Holaubek
Franciscus Matras a Barbara Matzek
Josephus Slauha a Margarita Kolarz
Thomas Patek a Elisabetha Dworzak
Wenceslaus Tkadlecz a Mariana Kubik
Georgius Straka a Agnete Swoboda
Joannes Litzek a Mariana Barta
Wenceslaus Hauczek a Margarita Chalupa
Jacobus Trojan a Agnete Kawalik
Joannes Jann a Barbara Neužil
Martinus Chalupa a Mariana Dworzak
Georgius Pospichal a Ursula Brichta
Mathias Maresch aka Dohnal a Mariana Burda

1739
Josephus Zawodsky a Mariana Hruza
Mathias Slauha a Ursula Wawaczek
Gallus Dworzak a Margarita Przibil
Jacobus Dworzak a Agnete Skala
Joannes Chalupnik a Catharina Janek
Laurentius Burda a Catharina Hinek
Wenceslaus Tomanek a Ursula Tesarz
Simon Schuta a Rosina Hoch
Michael Wetischka a Anna Beseda
Andreas Martin a Agnete Nechwatal

1740
Jacobus Barta a Ursula Eliasek
Matthaus Lupacz a Mariana Chalupa
Lucas Hruba a Mariana Hinek
Franciscus Toman a Rosina Petrak
Josephus Novak a Justina Nechwatal
Franciscus Litzek a Magdalena Hrubesch
Simon Litzek a Agnete Ziwneg

1741
Paulus Kregczy a Catharina Freglach
Bartholomaus Pelischek a Catharina Chalupsky
Sebastianus Beness a Justina Schana
Melchior Hruza a Mariana Nowaczek
Wenceslaus Stegskal a Apollonia Swoboda
Paulus Slauha a Ursula Klat
Jacobus Pospichal a Dorothea Nestrogil
Paulus Thomesch a Dorothea Wiwadil
Georgius Komzak a Justina Petrak
Thomas Kschir a Mariana Nowaczek
Mathias Wondraczek a Agnete Chalupa
Georgius Nikodim a Ursula Nerad
Mathias Pawliczek a Mariana Pazdera

1742
Paulus Pelikan a Agnete Prochaska
Thomas Slauha a Ursula Kolarz
Wenceslaus Komarek a Elisabeth Mleynek
Martinus Zeliwski a Barbara Kyseli
Laurentius Petrak a Agnete Watzik
Bartholomaus Kavalik a Mariana Motl
Laurentius Skala a Mariana Holaubek
Georgius Pospichal a Anastasia Militis
Thomas Novaczek a Rosina Beness
Vitus Waniss a Mariana Uhlirz
Franciscus Neužil a Catharina Kaukal
Sebastianus Janku a Theresia Zeida
Andreas Walena a Rosina Pavlik

1743
Bartholomaus Komsak a Catharina Brazda
Bartholomaus Kregczy a Dorothea Petrak
Paulus Swoboda a Catharina Schub
Jacobus Paral a Mariana Kauba
Wenceslaus Chalupa a Mariana Burijan
Thomas Chalupa a ... Pawlik
Gregorius Wyhlydal a Catharina Podstranski
Simon Wondraczek a Dorothea Burda
Franciscus Ruziczka a Rozina Komzak
Lucas Nechwatal a Catharina Czuczka
Josephus Mazacz a Mariana Pospichal
Vitus Klat a Dorothea Klima
Joannes Novotni a Agnete Pawlu
Franciscus Slauha a Justina Dworzak
Adalbertus Kadlecz a Agnete Hawa
Josephus Gedliczka a Rosina Hadek
Thomas Klika a Mariana Schenikel
Wenceslaus Zazimal a Catharina Klika

1744
Paulus Bartu a Agnete Chalupa
Vitus Wiwadil a Catharina Sauczek
Paulus Bilek a Magdalena Komarek
Joannes Trojan a Anna ...
Joannes Korzinek(?) a Rosina Busta
Josephus Slauha a Agnete Zazimal

1745
Josephus Nowaczek a Mariana Bednarz
Martinus Chalupa a Agnete Krzish
Franciscus Schkarek a Mariana Kowarz
Andreas Petrak a Salomena Wlaczil
Andreas Dworzak a Rosina Wilimek
Ludovicus Mertl a Mariana Kolarz
Bartholomaus Kysely a Barbara Plat
Sebastianus Nowotni a Catharina Schnofflak
Franciscus Wihlidal a Mariana Nowaczek
Joannes Czutzla a Mariana Beseda
Josephus Schuta a Mariana Klath
Bartholomaus Beseda a Mariana Dersska
Carolus Tomassek a Catharina Zazimal
Simon Malik a ... Janku
Joannes Uhlirz a Elisabetha Blaha
Thomas Zednik a Salomena Kysely

1746
Bartholomaus Duchek a Ursula Schana
Thomas Klima a Ursula Krssnier
Josephus Bartu a Ursula Bednarz
Wenceslaus Kozich a Elisabetha Janek
Sebastianus Chalupnik a Joanna Daniel
Thomas Nowotny a Ursula Chalupa
Lucas Krzish a Maria Anna Nowak
Jacobus Benesh a Ursula Pazdera

1747
Joannes Dworzak a Elisabetha Burian
Joannes Mleynek a Anna Rogda
Simon Beness a Clara Nestroy(?)
Paulus Saffranek a Mariana Paukar
Thomas Nowaczek a Catharina Chalupa
Franciscus Zazimal a barbara Doležal

1748
Jacobus Toman a Mariana Zazimal
Gallus Mareczek a Catharina Schaffranek
Melchior Skarek a Justina Kolarz
Laurentius Hruba a Catharina Trojan
Mathias Chalupa a Justina Mikess
Jacobus Komin a Apolonia Swoboda
Mathaus Kaukal a Catharina Tepley
Gregorius Beness a Rosina Mykess
Georgius Michalek a Catharina Pavliczek
Jacobus Tomandl a Catharina Zednik
Josephus Komarek a Mariana Berkowetz
Nitus Haczka a Ursula Blaha
Joannes Pokorni a Anna Kolarz

1749
Franciscus Hawelka a Justina Ssaffranek
Paulus Polaczek a Catharina Slauha
Simon Novak a Mariana Musil
Martinus Anderle a Ursula Dworzak
Mathaus Chalupa a Ursula ...
Thomas Blaha a Catharina Janaussek

1750
Wenceslaus Janaussek a ... Lytzek
Martinus Brabenetz a Maria Perniczka
Mathes Nechwatal a Maria Dworzak
Georgius Dolezal a Ludmila Schuta
Urban Slauha a Catharina Chalupa
Paulus Swoboda a Apollonia Petrak
Paulus Petru a Ursula Klyma
Thomas Lytzka a Elisabeth Wyhlidal
Mathias Wawaczek a ... Mikess
Joannes Tomassek a Catharina Nechwatal
Vitus Schuta a Mariana Sstiepanek
Franciscus Fortelni a Catharina Nechwatal

1751
Martinus Chalupa a Rosina Komzak
Mathes Nechwatal a Catharina Pelissek
Georgius Jonass a Rosalia Sigl
Mathias Nerad a Catharina Getzek
Jacobus Stegskal a Mariana Przibil
Simon Plat a Elizabetha Berkowetz
Joannes Berka(?) a Mariana Prochaska
Andreas Holaubek a Margarita Klat
Martinus Nowak a Agnete Motek
Bartholomaus Slauha a Justina Nowotny
Mathias Kysely a Mariana Brichta

1752
Michael Klika a Maria Hoschek
Antonius Bednarz a Joanna Roschkowsky
Antonius Martinu a Ursula Skarek
Mathias Perniczka a Dorothea Schenkyrz
Wenceslaus Newerkla a Mariana Metl
Antonius Burian a Catharina Mykess
Franciscus Klima a Mariana Klat
Mathias Pospichal a Mariana Schaffranek
Mathias Valenta a Dorothea Swegna
Georgius Danihel a Maria Sskarek
Josephus Nechwatal a Ludmilla Bartu
Martnus Popelin a Ursula Dersska
Nicolaus Beness a Joanna Klat
Joannes Aubusta a Margaritha Pospichal

1753
Joannes Newerkla a Maria Kessnier
Vitus Przibil a Salomena Kregczy
Mathias Krzen a Elisabetha Buczka
Adalbertus Uhlyrz a Anna Swoboda
Paulus Kniapesh a Maria Anna Mychalu
Joannes Pawliczek a Anna Hossek
Josephus Dolezal a Agnete Schymanek
Andreas Chalupa a Mariana Blaha
Simon Beness a Marianna Tomassek
Petrus Tesarz(?) a Catharina Laczyna

1754
Paulus Loyda a Catharina Berkowecz
Mathias Gansky a Rosina Motell
Mathias Schenikel a Catharina Nechwatal
Mathaus Petrak a Mariana ...
Geogius Blaha a Barbara Brazda
... Ruziczka a Catharina Burda
Martinus Chalupa a Salomena Slauha
Josephus Burda a Maria Bartoss
Joannes Kolarz a Rosalia Janak
Simon Blaha a Dorothea Nowaczek
Simon Pawel a Maria Krzizek

1755
Joannes Wilim a Elisabetha Wospiel
Joannes Wihlidal a Margita Sedlak
Adalbert Krzen a Ursula Petrak
Lucas Klat a Rosina Sklenarz
Venceslaus Hornik a Catharina Novaczek
Andreas Doležel a Elisabetha Mleinek
Mathias Toman a Joanna Wavaczek
Laurentius Schuta a Agnes Petru

1756
Wenceslaus Uhlirz a Magdalena Schönikel
Bartholomaus Daubek a Magdalena Janauschek
Franciscus Kotiza a Salomena
Laurentius Komzak a Anna Wonak
Wenceslaus Newrkla a Margarita Michalek
Antonin Bednarz a Mariana Brazda
Josephus Prnoha a Mariana Klat
Vitus Wivadil a Magdalena Prnoha
Laurentius Hruberz a Catharina Musil
Antonius Holaubek a Theresia Czihovsky

1757
Jacobus Mrvka a vdova po Martinovi Teplém
Andreas Buczek a Catharina Maczek
Mathias Hoch a Margarita Brichta
Andreas Paral a Magdalena Smrczka
Vitus Burian a Mariana Czaufal
Franciscus Ludovicus de Grumenrsberg a Maria

Rosina Holankin
Joannes Vospiel a Catharina Klat
Jacobus Kolarz a Mariana Schnoflak
Joannes Krzizek a Catharina Pospichal
Vitus Janak a Anna Nosek
Paulus Nechwatal a Barbara Prnoha
Georgius Blaha a Joana Dvorzak
Joannes Hornik a ... Valenta
Mathias Przibil a Mariana Matauschek
Jacobus Krzen a Anna Lazarek

1758
Jacobus Chalaupek a Mariana Schnoflak
Josephus Burda a Catharina Schenkapaur
Joannes Schischa a Mariana Nechvatal
Josephus Nechvatal a Mariana Czuczla
Antonius Pospichal a Margareta Dvorzak
Vitus Petru a Anna Kisely
Martinus Komin a Mariana Neužil
Paulus Libal a Dorothea Schnoflak
Franciscus Waczek a Rosina Bulant
Jacobus Janasch a Maria Anna Mleynek
Andreas Novotny a Maria Anna Wesely
Martinus Jarolim a Elisabetha Kreiczi
Joannes Maczek a Rosina Zadražil
Melchior Chalupa a Catharina Bednarz
Antonius Ružiczka a Margareta Novak
Laurentius Petrak a Ursula Czech

1759
Joannes Liczka a Mariana Bastl
Melchioris Maczek a Mariana Schnoflak
Laurentius Blaha a Dorothea Pavlik
Mathias Svaczina a Mriana Hava
Jacobus Chrom a Mariana Zuda
Mathaus Liczek a Agnete Slauha
Georgius Marek (jméno nevěsty nečitelné)
Melchior Byna a Mariana Slauha
Thomas Pawek a Agnete Klat
Franciscus Petrak a Dorothea Novak
Jacobus Roschek a Ursula Holubek
Paulus Pospichal a Ursula Kovarz
Adalbertus Pražil a Mariana Lehnhart
Casparus Kubik a Catharina Lazarek
Joannes Brazda a Catharina Konzak
Antonius Hruza a Catharina Brazda
Paulus Pazdersky a Dorothea Teply
Thomas Przybyl a Catharina Burian
Josephus Hoch a ... Burda

1760
Jacobus Toman a Margaretha Novak
Mathaus Slauha a Salomena Buczka
Joannes Zivna a Rosina Matras
Lucas Novaczek a Mariana Petru
Laurentius Schulista a Ursula Doupnik
Andreas Skoumal(?) a Catharina Zadrazil
Andreas Pavliczek a Agnete Krziz
Mathias Brichta a Mariana Hlavka
Mathias Martin a Ursula Hruza
Wenceslaus Kassarz a Agnete Wondak
Josephus Brazda a Barbara Kyseli
Bartholomaus Paukar a Rosina Przibil
Mathias Kubez a Mariana Petr
Wenceslaus Novak a Ursula Trojan

1761
Georgius Gestrzabek a Anna Nechvatal
Georgius Stadek a Anna Smeikal
Josephus Burda a Rosina Slauha
Paulus Komzak a Mariana Lupacz
Andreas Divisch a Rosina Nosek
Mathias Weseli a Ursula Schaffranek
Mathias Hava a Ursula Tomassek
Wenceslaus Janku a Ursula Senk(?)
Stephanus Klima a Mariana Truhlarz
Laurentius Weimelka a Ursulla Pospihal
Thomas Chalupa a Catharina Kubasta
Franciscus Kubetz(?) a Mariana Bartha
Martinus Brichta a Mariana Nechvatal
Jacobus Klat a Mariana Novacek
Mathias Valena a Ursula Zelezni
Laurentius Klika a Barbara Schnoflak
Thomas Krziz a Anna Kubesch
Mathias Svoboda a Mariana Komzak
Franciscus Bina a Mariana Hes
Mathaus Kramarz a Agnete Mikess

1762
Bartholomaus Kowalik a ... Janku
Mathaus Pavlik a Mariana Klat
Joannes Novak a Anna Vesely
Andreas Valena a Elisabetha Uhlirz
Josephus Schuta a Rosina Hava
Georgius Krsska a Catharina Gezek
Mathias Muczka a Catharina Blaha
Vitus Neužil a Barbara Pessta
Wenceslaus Heyda a Maria Anna Schenkapaun
Andreas Schkarek a Marianna Maschek
Andreas Sabita(?) a Joanna Kovarz
Ignatius Petrak a Elisabetha Pavel
Josephus Sstepanek a Anna Svoboda
Mathaus Neuwürth a Mariana Benesch
Georgius Brichta a Catharina Batczek

1763
Mathias Matras a Maria Anna Mikež
Jacobus Barta a Agnete, dcera Jiříka ze Zadního
Vydří
Andreas Blaha a Rosina Bartha
Laurentius Nechvatal a Margaretha Schnoflak
Jacobus Klat a Salomena Podstransky
Joannes Voborzil a Marianna Benesch
Josephus Klat a Mariana Brichta
Martinus Kreyczj a Maria Anna ...
Josephus Horak a Marianna Hruza
Vitus Thoman a Marianna Klika
Vitus Zednik a Maria Anna Holaubek
Jacobus Benesch a Justina Vavaczek

1764
Mathias Novak a Dorothea Schenkirz
Thomas Prnoha a Marianna Brichta
Mathias Smeykal a Rosina Smrczka
Andreas Korbel a Catharina Paral
Mathaus Schnoflak a Mariana Novaczek
Paulus Gedliczka a Marianna Klyma
Franciscus Fortelny a Rosina Trojan
Jacobus Riczek a Ursula Kreyczj
Thomas Busek a Agnete Kratochvil
Franciscus Berkovecz a Rosalia Mathauschek
Mathias Moritz a Catharina Hruba
Joannes Thomasch a Mariana Nechvatal
Josephus Vetisska a Marianna Janossek
Jacobus Tesarz a Maria Kovarz

1765
Joannes Zach a Joanna Kaukal
Josephus Chalupa a Rosina Brazda
Joannes Villim a Mariana Doležal
Jacobus Schuta a Magdalena Krzizek
Sebastianus Pazdera a Agnete Masek
Thomas Buzek a Mariana Pavlik
Michael Hudeczek a Mariana Korbel
Andreas Hruza a Mariana Chalupa
Franciscus Hoschek a Mariana Vanisch
Nicolaus Ruziczka a Catharina Hruza
Mathaus Schantl a Catharina Motl

1766
Mathias Hoch a Agnete Freylach
Jacobus Burian a Rosina Zivnj
Josehus Burda a Catharina Kratochvil
Mathias Nikodim a Margaritha Dufek
Jacobus Petrak a Marianna Czižek
Thomas Brichta a Margaretha Prochaska
Adalbertus Dvorzak a Apollonia Schaffranek
Paulus Slauha a Catharina Buczka
Mathias Wegmielek a Rosina Nerad
Joannes Nechvatal a Marianna Trojan
Petrus Plssek a Mariana Praschil
Joannes Schafranek a Margaritha Jansky

1767
Franciscus Bulant a Margaretha Petrak
Franciscus Buzek a Marianna Buczek
Mathias Nechvatal a Catharina Ondraczek
Adalbertus Neuvirth a Mariana Villim
Mathias Przibil a Ursula Mauczka
Josephus Berkovecz a Mariana Zivnj
Carolus Hornik a Maria Dvorzak
Mathaus Vihlidal a Catharina Bartha
Joannes Bambula a Mariana Veymielek
Bartholomaus Jansky a Mariana Dvorzak
Josephus Kisely a Justina Nechvatal
Josephus Nevrkla a Ursula Schafranek
Antonius Beseda a Mariana Vibiral
Josephus Zerzub a Agnete Nicodim

1768
Franciscus Michal a Agnete Kaukal
Jacobus Burda a Mariana Dvorzak
Jacobus Vanisch a Marianna Holaubek
Andreas Chalupa a Rosina Neuzil
Joannes Niemecz a Joanna Przibil
Antonius Novak a Rosalia Komzak
Thomas Novak a Mariana Petrak
Georgius Valenta a Catharina Kisely
Michael Straka a Justina Valenta
Mathias Thomas a Catharina Pelter
Thomas Czech(?) a Agnete Kavalik
Mathaus Burda a Joanna Vaczik

1769
Mathias Drzka a Catharina Thoman
Adalbertus Neuvirth a Dorothea Penk(?)
Antonius Pitz a Theresia Stramberg
Mathias Kreyczj a Ursula Hodek
Mathias Kadlecz a Mariana Brazda
Laurentius Vaczik a Catharina Lazarek
Laurentius Martin a Elisabetha Vorak
Martinus Teply a Joanna Przibil
Mathaus Hron a Mariana Chalupnik
Josephus Mikesch a Mariana Matras
Simon Chalupa a Elisabeth Ruziczka
Martinus Vaczlavek a Agnete Chalupa
Jacobus Schtiastnj a Catharina Peschta

1770
Thomas Prnoha a Elisabeth Veselj
Venceslaus Vesely a Rosalia Novaczek
Josephus Zivnj a Catharina Kaukal
Venceslaus Pavlik a Ursula Przibil
Adalbertus Komzak a Catharina Novak
Adalbertus Stambera a Mariana Hoch
Venceslaus Slauha a Rosina Pazdersky
Simon Thomasek a Mariana Hoschek
Martinus Novaczek a Catharina Chalaupek
Mathaus Janek a Agnete Kaukal
Paulus Kovarz a Anna Kadlecz
Franciscus Vetischek a Agnete Bartha

1771
Procopius Ondraczek a Agnete Mikesch
Andreas Traschtiak a Agnete Pavliczek
Paulus Burian a Dorothea Trojan
Jacobus Zivnj a Marianna Mikesch
Mathaus Beseda a Theresia Dvorzak
Thomas Maschek a Ursula Svoboda
Joannes Krziz a Mariana Rod
Adalbertus Severa a Catharina Petrak
Adalbertus Teply a Elisabetha Blaha
Mathias Novotnj a Catharina Klat
Joannes Foit a Rosina Veselj
Franciscus Zednik a Mariana Kautni

1772
Andreas Truhlarz a Salomena Klath
Vitus Schuta a Marianna Tesarz
Mathias Ondraczek a Joanna Pazdersky
Bartholomaus Chalaupek a Marianna Novak
Simon Skala a Mariana Petr
Thomas Schaffranek a Theresia Beseda
Adalbertus Czihak a Catharina Vilant
Vitus Bednarz a Marianna Vanisch
Andreas Hruza a Mariana Novak
Mathaus Brabenecz a Anna Maresch
Andreas Lisey a Catharina Maresch
Josephus Hoch a Dorothea Trojan
Michael Janek a Marianna Schulista
Josephus Hoschek a Marianna Novotny
Nicolaus Dvorzak a Catharina Mok
Laurentius Schnoflak a Johanna Thoman
Mathias Skupa a Catharina Nowaczek
Andreas Ondraczek a Agnete Kavalik
Andreas Uhlirz a Catharina Kubik
Antonius Girak a Johana Hruza
Mathias Janek a Rosina Pavlik
Joannes Maresch a Anna Dvorzak
Josephus Prnoha a Rosina Novotnj
Joannes Novaczek a Anna Marek
Joannes Novaczek a Catharina Vesely
Wenceslaus Smola a Marianna Trojan

1773
Joannes Polaczek a Susanna Gelinek
Wenceslaus Vesely a Dorothea Nerad
Laurentius Burgrab a Rosina Benda
Carolus Buzek a Catharina Brazda
Sebastianus Pavlik(?) a Marianna ...
Laurentius Klika a Catharina Trojan
Jacobus Zivny a Rosina Janak
Vitus Krzen a Marianna Holaubek
Vitus Petru a Anna Vranek
Laurentius Schmarda a Catharina Buczka
Mathaus Kubesch a Rosina Hrdy
Wenceslaus Vetischka a Marianna Wrabecz
Wenceslaus Schenkirz a Anna Trojan

1774
Wenceslaus Lupacz a Ursula Vlaczil
Franciscus Bednarz a Veronica Nechvatal
Simon Blaha a Catharina Novotny
Mathias Blaha a Marianna Kubiczek
Martinus Barton a Marianna Straka
Adalbertus Ruzitschka a Mariana Ruzitschka
Ludovicus Nosek a Margaretha Petrak
Bartholomaus Kotrba a Rosina Schuta
Adalbertus Kamarith a Catharina Pospichal
Venceslaus Misarz a Agnete Luzek
Martinus Brzezina a Ursula Pavliczek
Jacobus Pavel a Anna Smegkal
Antonius Schutta a Catharina Schnofflak
Wenceslaus Svoboda a Rosina Skarek
Jacobus Svetz a Ursula Holub
Joannes Valenta a Ursula Schveina
Mathias Skala a Apollonia Krzizek
Jacobus Neuzil a Barbara Kovarz

1775
Josephus Thoman a Eva Skala
Jacobus Slesak a Mariana Vesely
Mathias Holaubek a Margaritha Komzak
Thomas Pospichal a Anna Dvorzak
Franciscus Klika a Apolonia Vanisch
Antonius Mach a Marianna Uhlirz
Jacobus Gezek a Mariana .adernik
Jacobus Chalupa a Johanna Rod
Jacobus Janek a Salomena Chalupa
Mathias Wihlidal a Catharina Pikal
Simon Poledna a Elisabetha Kratochvil
Adalbert Mikesch a Margaretha Vibiral
Mathias Thoman a Ursula Schafranek
Josephus Lischka a Margaritha Kozischnik
Georgius Petrak a Catharina Novaczek
Joannes Kregczy a Rosina Paral

1776
Mathias Mauritz a Catharina Smrczka
Josephus Vanisch a Marianna Kamarith
Jacobus Novak a Rosina Novotny
Laurentius Kubesch a Anna Mlegnek
Bartholomaus Dvorzak a Ursula Motl
Vitus Ondraczek a Ursula Novotny
Franciscus Freylach a Catharina Beseda
Paulus Klima a Agnete Pospichal
Wenceslaus Heyda a Catharina Zamazal
Antonius Kovarz a Anna Teply
Martin Petrak a Ursula Girak
Simon Janaussek a Mariana Kolarz
Antonius Schnofflak a Mariana Zazimal

1777
Adalbertus Dolezal a Catharina Vanisch
Adalbertus Hava a Ludmilla Ruziczka
Sebastianus Petrak a Catharina Dvorzak
Franciscus Krziz a Catharina Chalupa
Thomas Krzizek a Marianna Barton
Mathaus Pavliczek a Johanna Niemetz
Joannes Teply a Eva Krziz
Mathias Kamarit a Rosina Krzen
Wenceslaus Kamarit a Marianna Prochaska
Laurentius Kavalik a Margaritha Dvorzak
Jacobus Zazimal a Marianna Nerath
Mathias Vihlidal a Mariana Gedliczka
Mathaus Hanak a Catharina Hava
... Beseda a Catharina Bednarz
Mathias Zerzub a Marianna Thomaschek
Franciscus Chalupa a Rosina Valenta
Andreas Novotny a Marianna Chalupa
Martinus Schenikl a Catharoina Nestrzeba
Bartholomaus Dvorzak a Catharina Dvorzak
Joannes Zednik a Marianna Thoman
Martinus Buczka a Rosina Hoch
Andreas Thomanek a Catharina Ruziczka
Adalbertus Zazimal a Mariana Mikesch
Joannes Aubusta a Mariana Pavliczek

1778
Stephanus Zelezny a Theresia Hruba
Mathaus Thoman a Anna Przihoda
Adam Dvorzak a Elisabeth Kaukal
Paulus Schuta a Mariana Hava
Jacobus Novaczek a Apolonia Czizek
Josephus Uhlirz a Marianna Pospichal
Paulus Vaczik a Anna Hava
Josephus Hava a Dorothea Nechvatal
Franciscus Mareczek a Ursula Pavlu
Joannes Michal a Marianna Blaha
Thomas Klima a Dorothea Klath
Simon Pospichal a Marianna Maresch
Antonius Skala a Marianna Novaczek
Mathias Novotny a Agnete Prochaska
Jacobus Pospichal a Ursula Novotny
Josephus Martin a Mariana Schveina
Sebastianus Svoboda a Catharina Martin
Adalbert Sedlaczek a Marianna Mikesch
Andreas Hausser a Maria Paral
Jacobus Novotny a Anna Paral

1779
Martinus Thoman a Agnete Buzek
Mathaus Pavliczek a Marianna Rod
Jacobus Podstransky a Catharina Nechvatal
Georgius Krschek a Margaritha Brichta
Mathaus Janek a Johanna Vesely
Thomas Klika a Rozina Uhlirz
Joannes Freylach a Anna Przibil
Michael Komzak a Catharina Peyczoch
Andreas Dvorzak a Anna Martin
Joseophus Klath a Catharina ...

1780
Josephus Zeman a Johanna Knoll
Franciscus Villimka a Marianna Vavaczek
Mathias Halda a Catharina Kolarz
Paulus Janaussek a Marianna ..any
Wenceslaus Mikesch a Agnete Klika
Joannes Schenkapal a Dorothea Maresch
Paulus Vallena a Marianna Vivadil
Josephus Wihlidal a Rosalia Mikesch

1781
Thomas Schpaczek a Mariana Smeigkal
Joanes Kovarz a Rosina Pavliczek
Barthlomaus Kovarz a Mariana Pazdersky
Thomas Liczek a Rosina Novottny
Martinus .aha a Johanna Chalupa
Simon Richetsky a Mariana Vesely
Joannes Vincenz a Johanna Mottl
Bartholomaus Hruza a Mariana Kavalik
Josephus Veczerze a Rosina Czermak
Josephus Pokorny a Mariana Brichta
Martinus Nerath a Barbara Novaczek

1782
Joannes Drschka a Marianna Hoschek
Mathias Schvehla a Mariana Anton
Joannes Anton a Johana Stipl
Andreas Vospiel a Rosalia Chalupa
Matthaus Skala a Mariana Toman
Wenceslaus Trojan a Mariana Bartha
Thomas Novaczek a Anna Tomschu
Joannes Dubsky Agnete Novaczek
Jacobus Ruziczka a Margarita Janauschek
Petrus Czech a Ursula Saubela

1783
Wenceslaus Zivny a Anna Nicodim
Mathias Hanton a Mariana Skala
Josephus Komzak a Marianna Vivadjl
Nicolaus Nosek a Mariana Chalupnik
Matthias Nevrkla a Veronica Vesely
Thoma Blaha a Mariana Kubschiana
Franciscus Mrvka a Margarita Jansky
Josephus Jansky a Mariana Mrwka
Mathias Skala a Theresia Schutta
Laurentius Janko a Catharina Potstransky
Martinus Komzak a Veronica Urbanek
Laurentius Hava a Catharina Schafranek
Bartholomaus Neužil a Mariana Liczek
Gregorius Vegmielek a Catharina Okrzinek

1784
Mathias Benesch a Margaritha Toman