Jdi na obsah Jdi na menu
 


>zpět<

Římskokatolická farnost Kostelní Myslová

Obrazek

farní kostel sv.Václava v Kostelní Myslové

Kostelnomyslovská farnost patří k těm nejstarším v našem kraji. Svého času (ve 13. století) ji spravoval a řádovými kněžími obsazoval ” jerušský” premonstrátský klášter (Jeruš je počeštělý název rakouského Gerasu). Faru daroval tomuto klášteru  markrabě Přemysl listinou ze dne 13.července 1253. Roku 1292 uveden byl na faru Rudiger z téhož kláštera. Patronát nad kostelem měl klášter až do 15.století, načež právo toto přešlo na pány z Hradce a na Telči.

Až v 16. století je připomínán ”světský ”kněz., za Adama z Hradce ( od r. 1595 ) ji zase spravovali jezuité z Jindřichova Hradce. Ve druhá polovici 16.stol.zůstávala fara často neobsazena pro nedostatek katolických kněží - v kraji převažovali podobojí a Čeští bratři. Celé 17. století byla fara spravována farářem telčským-kostel byl tedy filiálním při Telči. Samostatná duchovní správa byla obnovena až r. 1785 a donedávna byla fara samostatně obsazována. V současnosti je opět v péči telčských duchovních.

Z farářů připomínají se:

Rudiger (1292), Mikuláš ze Stojčína (1416), Vavřinec Süssenbek (do 1505), po něm Michal; Gallus (1535), Jeronym (1556); Frant. Nedorost z Telče (od r. 1785), Matej Augusta z Telče (1795), Jan Kürz z Telče (1815), Josef Richter (1823), Michal Michl (od 1828), Liberat Promberger (1851), Karel Jelínek (1860) a Josef Špaňhel od roku 1872.

Zdroj: Čerpáno z knihy Město a panství Telč od J. Beringera a J. Janouška, která vyšla v roce 1891 v Telči.
       

Farní kostel sv.Václava 

Tento kostel patří k nejstarším na Telčsku. V jeho zdech byly nalezeny i stopyObrazek románských stavebních postupů. První zmínka o něm pochází už z roku 1253, kdy nad ním převzali patronát premonstráti z rakouského kláštera Geras. Nynější podoba pochází z roku 1795, v roce 2000 byl kostel nově opraven. O původních zvonech nejsou k dispozici písemné podklady. Záznamy o válečné rekvizici v r. 1942 uvádějí, že byly odebrány 4 zvony 1. Sv. Václav (527 kg), 2. Sv. Cyril a Metoděj (228 kg), 3. Sv. Panna Maria (147 kg) a 4. umíráček (váha neudána). Na věži zůstal historický zvon (sv. Vendelín) z r. 1613, který váží 125 kg a zní tónem gis2.