Jdi na obsah Jdi na menu
 


>zpět<

Rod Zimolů

Úvod a vztah s rodem Valena

Rodina Zimolova byla pro mě až donedávna dosti neznámá. Hlavním důvodem je celkem vzdálenější příbuznost k našemu rodu Valena, respektive k naší rodině.

Nejblížší příbuzná  z rodu Zimolů je pro mě Antonie roz.Zimolová(*1875) = maminka mojí babičky Heleny roz.Mannové(*1918). Babička Helena roz.Mannová se vdala v Jihlavě u sv.Jakuba dne 15.3.1943 za Ludvíka Valenu (mého dědu) a tímto sňatkem propojila rodinu Zimolových a celý rod Zimolů s naším rodem Valena.

Začnu tedy s popisem tohoto rodu právě od rodiny mojí prababičky Antonie Zimolové, která se narodila v obci Řehořov na gruntě čp.55. 

 

Zimolovi z Řehořova

ves Řehořov

   Řehořov je menší vesnice, která leží východně 15 km od Jihlavy a  spadá pod obec Kamenici spolu s Vržanovem a Kameničkou. V Kamenici se rovněř nachází farní úřad, který zmíněné vsi zastřešuje.

Obrazek

historická mapa Řehořova z let 1836-52

 

Grunt v Řehořově číslo popisné 55

V tomto stavení sídlil do roku 1857 rod Kourkových.

Dne 17.11.1857 se přiženil Josef Zimola do gruntu v Řehořově čp.55. Stalo se tak sňatkem s Kateřinou Kourkovou-dcerou Šimona Kourka(původního hospodáře) a Anny Homolkové . Od roku 1857 zde tedy sídlil rod Zimolových. Kolik měli celkem dětí zatím není známo, zvláště následující 18-ti leté období od jejich svatby nemám žádné údaje o dětech. Zatím vím pouze o třech dcerách, které se narodily poté. Nejprve se tedy narodila dne 25.3.1875 Antonie Zimolová(moje prababička), pak následovala Vilemína(* 25.1.1877) a poslední jejich dcerou byla Božena(*24.3.1882). Antonie zde v rodném gruntu pravděpodobně bydlela do roku 1908. Pak se vdala za Jana Manna pocházejícího z Kamenice a přestěhovala se za ním do Vídně, kde v té době již bydlel. Její dvě sestry-Božena a Vilemína bydleli v rodném gruntu asi do 30 let 20.století. Pak se přestěhovali do Pávova, kde od r.1927 bydlela jejich sestra Antonie.  Kdo sídlil poté v gruntu čp.55 mi zatím není známo.

 

Obrazek

Antonie Zimolová-moje prababička (Vídeň-počátek 20.stol.) 

 

Z Řehořova do Pávova    

Antonie Zimolová se vdala dne 20.října roku 1908 ve svých 33.letech za Jana Manna pocházejícího z Kamenice, ale bydlícího v té době ve Vídni, v ulici Favoriten-gasse 76. Svatba se konala v kamenickém kostele a oddával je farář Ignác Páral. Měli dvě děti-syna Edmunda, který se narodil již ve Vídni dne 15.10.1909  a dceru Helenu, která se narodila rovněž ve Vídni 1.5..1918. Jan Mann byl strojvedoucím na c.k.jižní dráze a jeho žena byla v domácnosti. Žili tedy nejprve ve Vídni a po roce 1918 se přestěhovali do Jihlavy, kde bydleli v jednom z domů na Masarykově náměstí asi do roku 1925. Pak si Jan Mann postavil vlastní dům v nedaleké vsi Pávov, který je dnes součástí města Jihlavy. K domu koupil od statkáře p.Fišara i kus pole (přes 2 ha), na kterém hospodařil. Tento dům měl nejprve čp. 21 a zřejmě v 60.letech, kdy byla ves Pávov přičleněna k městu Jihlava, dostal nové číslo popisné, tedy 38.  Žil zde s rodinou a později sestrami jeho manželky (zemřely v letech 1945-1946) až do konce svého života. Jeho dcera Helena zde chodila do obecné školy a později navštěvovala měšťanku v Jihlavě. Stala se učitelkou na Gymnáziu v Jihlavě a po svatbě s Ludvíkem Valenou se přestěhovala do Jihlavy, kde bydleli v ulici Bezručova 3. Syn Edmund se stal berním úředníkem, byl dvakrát ženatý a bydlel nejprve v Jihlavě, pak v městské části Jihlava-Bedřichov a když už byl starší, tak se odstěhoval do Pávova, kde prožil zbytek svého života. Jeho velkým koníčkem byla myslivost. Zemřel v 74.letech dne 10.srpna 1984.  

Můj pradědeček Jan Mann zemřel dne 20.2.1960 v požehnaném věku 88. let a jeho manželka o 5 let dříve ve věku 80 let. Jejich posledním místem odpočinku je hrob na poklidném hřbitově v nedaleké vsi Střítež, který je velmi pěkně obnoven, převážně zásluhou mého strýčka Ivana Valeny, který je vnukem Janna Manna >zde foto<. 

Od roku 1985 v tomto domě v Pávově bydlí naše rodina až dodnes.

 

  Zimolovi z Kameničky

 

  • Zimolovi z Kameničky čp.19 !!!nové údaje!!!

Josef Zimola(můj prapraděda) pocházel z nedaleké vsi jménem Kamenička. Narodil se roku 1836 Jakubovi Zimolovi a Marii roz.Kochové v čísle popisném 19 . 

   Ti zde zřejmě od jejich svatby bydleli. Bylo to pravděpodobně stavení Kochových, kam se Jakub Zimola přiženil. Datum sňatku zatím neznám. On sám pocházel  z usedlosti čp.6., která je vzdálena jen kousek od tohoto stavení.

Obrazek

Rodná chalupa Josefa Zimoly Kamenička čp.19

 

  • Sídlo Zimolových-Kamenička čp.6

   Jedná se o velkou a velmi starou hospodářskou usedlost, kde dlouhou dobu sídlil rod Zimolů. Právě odtud pocházel i můj předek Jakub Zimola(dědeček Antomnie Zimolové z Řehořova a můj 3*praděda).  

   Rod Zimolů přišel do této usedlosti z nedaleké vsi Kouty již roku 1799. Stalo se tak sňatkem Václava Zimoly s Veronikou Musilovou dne 30.4.1799.  

Obrazek

 Sídlo rodu Zimola od r.1799-Kamenička čp.6

pokračování příště...