Jdi na obsah Jdi na menu
 


>zpět<

Tomášova větev

 

 

 

rozrod Tomáše Valeny

Tomášova větev-klikni zde

!!Klikni na obrázek pro zobrazení!!

!!!nové údaje!!!

Díky zprovoznění digitálního archivu Třeboň, kde jsou mimo jiných uveřejněny matriky Dačic ve formě přefocených snímků se mi podařilo rozkrýt tuto nejméně prozkoumanou větev začínající od Tomáše VALENY.     

Tomáš Valena(*1834)

Tomáš se narodil ve vsi Velký Pěčín v usedlosti čp.17 dne 22.října 1834. Oženil se v Horní Slatině dne 6.listopadu 1866 s Františkou roz.Tománkovou, která pocházela z Červeného Hrádku. Zřejmě po svatbě se přestěhovali do vsi Bílkov (u Dačic). Bydleli tam v domě čp.32. Tomáš pracoval jako mlatec v Bílkově. Narodilo se jim doloženě devět dětí( 6 synů a 3 dcery). 

Děti Tomáše Valeny:

  1. Johanna Valenová (*1870, +9.1.1891)-bydlela Bílkov čp.41
  2. Matěj Valena (*23.2.1871, +6.2.1912)-narodil se v Manešovicích a bydlel v Bílkově čp.60. V Bílkově pracoval jako mlatec. Dne 8.11.1897 se oženil s Marií Linhartovou-dělnicí z Borku. Narodily se jim 3 děti: Jan(*18.12.1898), Marie(*5.12.1901) a Petronila(*28.5.1904,+21.2.1905). Jan Valena se vyučil zedníkem a dne 30.1.1923 se v Dačicích oženil s Anežkou Prknovou. Jeho sestra Marie se vdala v Brně dne 9.10.1928 za Ludvíka Marka-železničního zřízence v Komárně. Petronila bohužel zemřela v 8 měsících na zánět plic.
  3. Ludvík Valena (*1873, +28.10.1879)-jejich třetí dítě Ludvík zemřel ještě jako malé dítě v šesti letech.
  4. František Valena (*28.7.1876, +14.8.1876)- podobný osud zastihl Františka-zemřel 17 dnů po narození.
  5. Františka Valenová (*?, +?)-o ní zatím mnoho nevíme. Jen to, že byla svobodná matka. Narodila se jí dcera Josefa(*19.3.1896), která ale zemřela záhy ve 26 dnech svého života na střevní fatár.
  6. Antonín Valena (*1.7.1880, +13.12.1881)-zemřel v roce a půl svého života na záškrt.
  7. Anna Valenová (*29.7.1882, +?)-byla sluzkou v Karlově. Dne 12.4.1904 se v Bílkově vdala za Františka Bohuslava-panského čeledína v Zahrádeckém dvoře. Spolu měli dvojčata-syna a dceru, o nichž zatím mnoho nevíme. Syn František měl být duševně chorý. Její manžel František zemřel po pěti letech manželství v Kostelním Vydří dne 4.září 1909. Anna Valenová se potom podruhé vdala za vdovce Františka Svobodu-deputátníka z Bílkova. Svatba se konala v Dačicích dne 11.1.1916.
  8. Vincenc Valena (*4.4.1885, +26.7.1960)-předposlední dítě Tomáše Valeny. Byl truhlářem v Dačicích. Podrobnosti o něm a jeho potomcích jsou popsány níže. Jeho rodina  je zatím nejvíce zpracována z celé této větve. 
  9. Antonín Valena (*?asi1895, +1960)-toto poslední dítě Tomáše Valena není zatím moc objasněno. Zatím víme, že se narodil kolem roku 1895 a pracoval jako čeledín v Borku. 

 

 

Vincenc Valena(*1885, +1960)

Vincenc se narodil 4.dubna roku 1885 v Bílkově u Dačic a později se stal truhlářem. Oženil se s Antonií roz.Zamazalovou (*1883, +1972) kolem roku 1910 a později se přestěhoval do Dačic, kde si založil firmu truhlářství Valena(viz foto). 

Obrazek

děti Vincence Valeny:

1) Marie Valenová (*13.3.1912 , + 20.6.2001)

2) František Valena(*2.10.1913, +31.8.1960).

Narodily se jim celkem dvě děti. Nejprve dcera Marie a pak syn František. O Marii víme, že se narodila 13.3.1912 v Dačicích. Pracovala jako děvče v domácnosti jedné bohaté rodiny v Brně, aby mohla finančně podporovat svého bratra na studiích. Poté si vzala si za muže Františka Koutníka z Přestěnic u Milevska. Zemřela v 89 letech v Dačicích. Bližší informace zatím nemáme.

Rodina truhláře Vicence Valeny byla ale velmi chudá(manželka Antonie si přividělávala šitím), proto si mohli dovolit poslat na studie jen syna Františka. Stalo se tak na iniciativu a s pomocí dačického faráře. 

  

JUDr.František Valena(*2.10.1913,  +31.8.1960)

František Valena se narodil v Dačicích roku 1913. Absolvoval 4 třídy obecné a 1 třídu měšťanské školy v Dačicích. Dále 2 třídy gymnásia v Praze( seminářské gymnásium) a 8 tříd katolického gymnásia v Brně, kde 6.7.1935 maturoval. Poté byl zapojen do studentského soc.sdružení. Roku 1935 byl také zvolen předsedou moravsko-slezské sekce katolických vysokoškoláků a místopředsedou Ústředí katolických studentů pro Čechy a Moravu. Mimo jiné byl členem strany Lidové 1935-1938 a po okupaci znovu 1945-1948.

   V letech 1935-1939 studoval na právnické fakultě v Brně.Po zavření vysokých škol dne 17.listopadu 1939 byl stíhán nacisty. Na dačickém kostele byl vyvěšen zatykač. V důsledku těchto událostí se Františkovi spolu s ostatními podařilo z Brna odejít. Utíkal přes Slovensko až do Slovinska, kde mu bylo umožněno v Lublani pokračovat ve studiích. Když začala válka v Jugoslávii, strávil dva semestry v Římě a nato ukončil studium práva v Lublani. Tam se také seznámil s jeho budoucí manželkou slovinkou Danicou Kržič.

   V květnu 1945 se vrátil do Prahy, kde byl znovu zvolen předsedou Ústředí katolických studentů v rámci katolické akce, a tím zůstal až do jejího zrušení v říjnu 1950. Od roku 1945 do 28.2.1948 byl osobním tajemníkem ministra pošt Dr.Hály.

  V roce 1946 se oženil s Danicou Kržič v Lublani. Danica se přestěhovala do Prahy,  kde se jim narodily tři děti: Dana(*21.2.1948), Tomáš(*15.2.1950) a Miriam(16.3.1951). V únoru 1948 dostal František výpověď z ministerstva pošt, na podzim 1948 dostal místo referenta legislativního odboru ministerstva zdravotnictví v Praze, kde byl 30.11.1950 zatčen. Ve vazbě byl skoro jeden rok. Co se odehrávalo v této době si asi nedovede nikdo z nás představit. Dne 16.8.1951 se konal první proces proti katolickým laikům v ČSR. František Valena byl vedoucím skupiny 12-ti spoluobviněných pod názvem " Valena a spol.".  Nejprve byl odsouzen k trestu smrti a poté byl trest změněn na 22 let odnětí svobody. František za doby věznění vážně onemocněl a dne 31.8.1960 zemřel.