Jdi na obsah Jdi na menu
 


>zpět<

Přepis gruntu Valenových

(dříve-grunt Jakuba Jíry)

panství TELČ-pozemková kniha č.8195 rychty Radkovské-ves ČERNÍČ 

 

Klikni na odkaz:

 

 

 

strana č.1

>nahoru< 

Kup gruntu Jakuba Girowa

Letha 1578

Tento grunth po smrti Hawla Girowa kaupil Jakub Girowa  przy przitomnostj Janausska rychtarze. Roly k niemu i(=1) lan sewssym plnym hospodarzstwim za CXLV(=145 zlatých).  Zawdawku polozil X (=10 zl.]. Placzeny po IIIJ (=4 zl.). Sprawu dawagi konssele zie by se prawily sprawedlnostj gmitj natom gruntie Jan Kawala z Sedlegowa, Petr Budek ze Lhoty,  Anyžsska z Gemnicze, 

Lyda z Hrzyssycze, Panna Przewora z Hrzysse,  Markyta Katerzina z Rzasny 

wlastni bratrzy a sestry Neboztika Hawla sumy? XLVIIII (=49 zl.) dostaloby se kazdemu po VII (=7 zl.) V (=5 dn.)  

Letha 1579 polozil----- XLVI (46 zl.) z stoho przygal Jan Kawala -----VIII (8 zl.) V (5 gr.) dobral vseczko, Petr Budak przygal ----X (10 zl.) XXV (25gr.) nema tu nicz?, Markyta-----VIII (8 zl.) ta wybrala nema tu nicz, Anyzka-----VIII (8 zl.) ta wybrala nema tu nicz, Lida-----VIIII (9 zl.) dobrala Przewora przygala-----IIII (4 zl.) 

Syrotczy Neboztika Giry Kawaly Dorota Matie, Girzik, Bartoss, Stiepan, Jan,  magi sprawedlnostj swe na otczinowj swym czoz po zaplaczenj dluhu zustalo na Przedepsanj gruntu CXXXXVI (146 zl.) poczne se gim klasti.

Letha 1580 ---J (1 zl.) a potom rok po roku po IIIJ (4 zl.) az do wyplnienij dostane se na V (5 zl.) po XIIIII (15 zl.? nebo 35 zl.) VI (6 gr.) 

Letha 1581 polozil Jakub-----VIII (8 zl.) dwa weyrunky przigala przeworysse IIJ ( 3 zl.) ma doplaczeno a V (5 zl.) do truhlicze syrotka neboztika Hawla Kawalyka polozieno.

strana č.2

 >nahoru< 

 

 

 

 

Letha 1582 polozil Jakub do truhlicze ...........IIIJ (4 zl.) 

a za Letho 1584 ma poloziti ...........................VIII (8 zl.)

Letha 1585 polozil Jakub do truhlicze ...........VIII (8 zl.)

ma poloziti Letha 1586...................................8 zl.

Letha 1586  polozil Jakub do truhlicze ..........IIIJ (4 zl.)

Letha 1587  polozil Jakub do truhlicze ..........IIIJ (4 zl.)

Letha 1588  polozil Jakub do truhlicze .........IIIJ (4 zl.) sau za rychtarze dany do truhlicze

Letha 1589  polozil Jakub do truhlicze styrzy zlaty

Letha 1590 polozil Jakub 4 (zl.) sau za rychtarzem dany do truhlicze   

Letha 1591 polozil Jakub 4 (zl.) sau za rychtarze dany do truhlicze 

Nalezij na tom gruntu Bartossowy S.N. Giry Kawaly s napadem po Gyrzikowi, Stepanowy a Janowy LXXVI (76 zl.) XXIIIJ (24 gr.)  nato gemu 

Letha 1593 wyplnieno do truhlicze 47? zustava se gemu doplatiti 29zl. 24gr.

Letha 1594 ten grunt po smrti Jakuba prodan se wsim przislussenstwím Hawlowi synu geho za IJ^aX (210 zl.)  zawdawku o soudu?

Letha 1595 .....XXII (22 zl.) placzenij po VJ (6 zl.) ten zawdawek  slozil dano? na dluhy 10 zl. do truhlicze 12 zl.

S.N. Jakuba Giroweho Hawel, kteryz kaupil, Anna, Barbora, Wondra, Gyrzik, Regina, Lidmila, magij sprawedlnosti kromie ? dluhuw také mimo to ze Bartossowy Kawalowemu doplaczeno byti ma oczisstienych IJ^a(200 zl.) V (5 gr.) IIII (4 dn.)? ? 7 dielu po XXJ (21 zl.) XIIJ (13 gr.) 4 dn. 1 h. Annie materzi gich nalezi 20 zl. 5 dn. 1h.  tim gest gi mynie zie hotowych peniezych po smrti muzie sweho o nichž on gtemž zie Sprawu dal se prziznati nechtiela tej tu ma 1 krawu a syrotczy který by kmistu przissto lpej krawu dal Annie 

1599  1krawu Barborzie dal taky  

Letha 1596 polozil Hawel VI (6 zl.) dano do truhlicze 4 zl. Annie Jakuba Giroweho 2 zl.  materzi Pamiet pustieno truhlicze Bartossowy S.N.Giry Kawaly LJ (51 zl.) VJ(6 gr.) XIJ zl.

 strana č.3

>nahoru< 

Letha 1597 polozil Hawel ? dano materzi 2 kopy a Bartossowy 4 kopy,  materzi  

y Bartossowy krywy taky dal.

Letha 1598 polozil Hawel ?? dany materzi 2 kopy a Bartossowy 4 kopy.¨

Letha 1599 polozil Hawel ?? dany materzi 2 kopy a Bartossowy 4 kopy.

Letha 1600 polozil Hawel ?? danoz nich materzi 2 kopy a Bartossowy ?? 24gr.a? 2 ? 6 gr.

Letha 1601 polozil Hawel ? dano z nich materzi a ? kazdy po 3 ?

Letha 1602 polozil Hawel materzi 3 ? a ? 3

Letha 1603 polozil Hawel materzi 3 ? a ? 3

Letha 1604 polozil Hawel materzi ? 5 gr. dobrala a ? dano 4?299? 2 gr.

Letha 1605 polozil Hawel materzi ? z nich dano Annie 5 ? 8 gr. 2 ? dobrala Barbarzie dano 21 gr.5?

Letha 1606 polozil Hawel ? dany Barbarzie 

Letha 1607 polozil Hawel ? dany Barbarzie

Letha 1608 polozil Hawel ? dany Barbarzie

Letha 1609 polozil Hawel ? z nich dany Barbarzie 2 ? 22 gr. dobrala a do truhlycze dano 3 ? 8 gr.

Letha 1610 polozil Hawel ? dany pro nemoznost Lidmile

Letha 1611 polozil Hawel 6? dany do truhlicze

Letha 1612 polozil Hawel 6? dany do truhlicze, taky ze gest ge na temž gruntu totiz 21 ? 13 gr. 4 ? ty se ge porazy  

Letha 1613 polozil Hawel 6? dany do truhlicze

Letha 1614 polozil Hawel 6? dany do truhlicze

Letha 1615 polozil Hawel 6? dany do truhlicze

Letha 1616 polozil Hawel 6? dany do truhlicze dano z nich z milosti Annie 2? 

Pamiet (g)edna, Wondrzeg, Girzik, Regina zemrzely miely sweho mimo 6 fo Annie  

Materzy pro??? ss(????)nych 56 fo. To przipadlo na Lydmilu N.[ebostika] Jakuba Giroweho. 

Letha 1617 polozil hotowie 6 fo. Dany do truhlycze.

1618 nekladl.

Letha 1619 pržy saudie toto Narzyzenij uczinieno poniewadž gest Hawel drzitel

gruntu Lydmilu syrotka N. Jakuba Girowyho przy sobie smrtj dochowall

Pamieť (?) ... Ondřej (Vondrzeg), Jiřík, Regina, zemřeli měli svého mimo ... [?Po?] Anně mateři ... 56 zlatých to připadlo na Lidmilu atd.

 

strana č.4

>nahoru< 

 

Léta 1637, po smrti N.(ebohého) Havla, zůstal v tom gruntě Jan, syn jeho, kterémuž jest prošacován (oceněn k prodeji) za sumu 200 (měna), závdavku není žádného. Z N.(ebohého) Havla Alžběta máti, Jana, Rozina a Marjána mají své spravedlnosti (podíly) po 50 (měna) placení roční po 6 (měna) a taky jest jemu, držiteli gruntu jedna Kobyla prodaná.... za 30 kop. ... ty budou náležiti Alžbětě mateři, Rozině a Marianně každé po 10 kopách vejšeji, a taky ještě povinen mateři každého roku, kdyby se spolu (zbejti?) nemohli 4 míry žita, 1 míru pšenice, 1 ... ječmene vydati. Léta 1637 má přinésti a položiti ... 6 kop Alžbětě mateři

Léta 1638 nekladl pro nemožnost, matka jeho si úkony  činí.

Léta 1639 též nekladl, matka jemu na těžkost nestojí 1640,1641 není dáno s...

 

strana č.5

>nahoru<  

Letha 1642 Ten Grunth gest prodall Jann Hawliczku Yanowy Walenowy z Kostelny Mislowy za summu 250 (ss). Zawdawku gest sprawyll Janowy Hawlyczkowu 20 (ss miss) Platzeny roczny po 5 (ss m:) a wycze gest od nieho skaupil kdez gest krunt draze prodall 56 kop.

Tehoz letha polozill weirunku 5 kop dany Alzbietie materzy

Letha 1643 (neny urzeno soudnie)?

Letha 1644 przy saudie dana sprawa zie gest drzitel kruntu te Alzbietie 

na ? Let by weirunky NeSpravyl gest Przy Rychtarzy Narrzízeno aby gey Stranú Przídrziel a O Saudie gest S..aby tu Nebyl ?doplaczstj takto 

+S:N: Hawla M. Alzbětě............................................................ 49 kop  +Rozyně................................................................................... 60 kop Marganě.................................................................................. 60 kop

Léta 1653 dána zpráva o soudě, že ta Alžběta umřela, 

odkázala k záduší...................................................................... 5 kop Mysl.:

Julianě Mlejnkový dceři a Justině Novotnýho dceři oběma..... 5 kop 

ostatek Marii dceři odkázala.................................................. 39 kop 

Rozina již taky umřela, nápad po ní Aněžce dceři nebožky 60 kop

Letta 1653 položil vejruňku 5 kop. Prijala je Marie a ještě jí 34 kop

Letta 1658 dana lhuta udawa hospodarzi.

Tehoz Letta 1658 Pawel Kržepelka kaupil tento grunth od rychtárže a konšellůw rychty radkowské na místě wdowy Anyžky po N. Janowi Malenowi, jsaucz mu prošaczowán za summu 250 kop. Záwdal wdowě 15 kop. Wejrunky po 4 kopách klásti, pržedně:

k zádušý myslowskému ..........................................................5 kop

Julyaně Mleynkowý a Justyně Nowotný spolu........................ 5 kop

Maryji S.N. Hawla s jejým dílem........................................... 94 kop

Anyžcze po N. Rozyně máterži její......................................... 60 kop

S.N. Jana Maleny, Anyžka máti, Ržýha, Michal, Maryana,

Markyta mají......................................................................... 86 kop

                                                                       celkem            250 kop

 

strana č.6

>nahoru< 

Letha 1660 Matius Blahu kaupil tento krunth od Rychtarze a Konsseluw na mistě napaddnikuw po N: Janowi Walenowi za 250 kop Misto zawdawku považji sobe dil Anyzky manželky swe totiž:

17 kop 6 grošů wegrunky po 4 kopách klastj przedne
k Zadussy Myslowskemu ........................................... 5 kop
Julyane Mleynkowy a Justyně Nowotny spolu ......... 5 kop
Marygj S.N. Hawla 94 kop
Anyzcze po Rozyne materzj gegj 60 kop

S.N. Jana Waleny Rzyhowj .......17 kop 6 grošů

                            Michalowi.....17 kop 6 grošů

                             Maryane.......17 kop 6 grošů

                            Markyte .......17 kop 6 grošů

                            drzitel ma......17 kop 6 grošů

                                              -------------------

                                                      250 kop

Letha 1663 dal k zadussy ........................... 5 kop dobraly.

Letha 1665 Maryge S:N: Hawla umrzela

a odkazala k zadussy Radkowskemu .......................4 kopy

a třem dceram Barborze, Sybille a Markowi

po 30 kopách cžynj................................................. 90 kop.

Letha 1666 drzitel gruntu skaupil od Sybilly aneb Mathausa manžela gegiho 30 kop.....30 kop dobraly.

Letha 1666 ma lhutu.

Letha 1669 drzitel Skaupiewsse od Marka 30 kop

nadobro se mu teď vypisugj. položil Julianie a Justynie po 2 ½ kop(ách) – 5 kop a tak doberau.

Z tímto pustil synu swemu, kteryž k zapisi se postouwytj ma.  

Letha 1677  posavaud sobie dil pržiplatj nedal:

 

 strana č.7

>nahoru< 

Letha Panie 1679 Michal Walena kaupil krunt tento od Matieje Blahy otczima sweho, kterýz mu pro sesslost weku sweho postaupiti musyl, a to za 250 kop grošů. Misto zawdawku porazil sobe dil swug 17 kop a 6 grošů, wegrunky przi saudech po 4 kopách klasti przedne:

Po Marygj S.N. Hawla, patrzi Barborze .................... 30 kop grošů

K Zadussi Radkowskemu po N. Marygj ....................... 4 kopy grošů

Rozyne Materzi gegi .................................................. 60 kop grošů

S.N. Jana Waleny

Rzyhowj ................................................................ 17 kop 6 grošů

Mariane.................................................................. 17 kop 6 grošů

Markyte ................................................................. 17 kop 6 grošů

Mategowj Blahowj przedesslemu hospodarzi ........... 87 kop 6 grošů

Michal držitel Gruntu pozawdal ................................ 17 kop 6 grošů

                                                                                      250 kop

Letha 1682 S.N. Hawla Barborze položil .......................... 2 kopy

Letha 1686 položil Barboře S.N. Hawla ........................... 2 kopy

Letha 1688 zadal držitel o Lhutu zie peníze skaupene sobe u przitomnosti napadnika wypsati dati chcze.

Letha 1690 v Saude skaupil držitel od Matege

mlynarze po Anysscze .............................................. 60 kop

N. Barborze po Marygj položil ................................ 1 kopu

Letha 1692 položil po Marygi Barborze .......................... 1 kopu

Zdiedil po bratru Rzyhowj kteryhoz smrtj dochowal a na pohřeb nakladal, kteryž gemu za ziwobyti odkazal, kteryž se mu pžipisugj .............17 kop 6 grošů

tehož nadepsaného 1692 Letha dana Sprawa, ze ten Mateg Blaha umřel kteryžto malo před swau smrtj z swyho podilu Špitaly Teleczkimu ....20 kop odkazal a

o ostatní, aby se rownym dilem podely, porauczil, totiž Anyžce Materži

16kop 34gr. Marianie tež Markyte a Michalowj držitely Gr(untu).

Podobnym Spusobom 16 kop 27gr.

Drzitely Gr. geho Podil gako y Anyssky Materže, kterauz smrtj dochowal se przipisuge .... 33 kop 18 grošů

a tak bude patrzitj po temz Mategowj Blahowi Mariane 16 kop 24 grošů a Markyte 16 kop 24 grošů.

strana č.8

>nahoru< 

Letha Panie 1696 Dne 15 Novembris Pawel Pospichalu z Gihlawky przizenil se do tohoto gruntu k zustale wdowie Marianie po neb: Michalowj Walinowj, kteryžto za przedess(au) S[ummu] 250 ss dal.
Misto zawdawku poczita sobie napadu Manzielky swe Mariany 22 ss 10 gr
(ah): ostatni pak summu až do wyplatzeni po 4 ss pokladatj ma, Patrzi Przednie

Po Marygj S:N: Hawla, Barborze............................................... „ 24 kop
Zadussy Radkowskimu................................................................ „ 7 kop
S:N: Jana Waleny, Marianie a Marketie po 17 k. 6 gr. a.H. .... „ 34 k. 12 gr.
do Sspitalu od Matiege Blahy odkazanych ................................ „ 20 k.
S:N: Matigie Blahy, Marianie a Marketie po 16 k. 24 gr. ....... „ 33k. 18 gr.
S:N: Michala Waleny, Girzikowj, Wawrzincowj, Dorotie,
Justynie, a Katarzinie po 22 k. 10 gr. ?...................................... „111 k. 20 gr.
drziteli kruntu............................................................................. „22 k. 10 gr.                    
                                                                                                     =250 kop

 

Letha 1696: dana lhuta by k zapisu
Letha 1698: o Saude wypowedel Drzitel kruntu ze od Barbory po Marygj 

               S: N: Hawla jeji napad skaupil kteryz se gemu przipisuge............... 24 kop
Letha 1700: o saude polozi k zadussy Radkowskimu.................................. 1 kopa
Letha 1709: o saude polozi k zadussy Radkowskimu.................................. 1 kopa
Letha 1717: polozi k zadussy Radkowskimu............................................... 1 kopa
Letha 1719: polozi k zadussy Radkowskimu............................................... 1 kopa
Letha 1721: dana lhuta aby k zadussy zaplatil.

 

 

 

Letha Panie 1723: Dne 19. octb. Pawel Pospichal  nemage dedicze muskeho postaupil Grunt tento dczerzj swe Rozynie a gegymu budauczymu manzely Wawrzincowj Nowakowi z Velkeho Piczina za przedeslu Sumu totiz za 250 kop. Proti zawdawku 15 kop ktere nowy hospodarz staremi sloziti ma. Czo przi te ziwnosti zanechano pak oczeneno bude, to kupczowsky ljst wyswetluge.

Wegrunky po 4 kopách pokladatj se magj a patrzj gak na horze poznamenano stogj.

 

strana č.9

>nahoru< 

 

 

Letha 1725  Polozi dietem po Marianie Jana Waleny prwnj..........1 kopu

Letha 1727  Polozi dietem po te Marianie......................................1 kopu

Letha 1729  Polozi dietem po te Marianie......................................1 kopu

Po neboscye Marianie a Markytie dokazano že gyssy diediczy se newynachazy gen tolyko z Maryany pochazegiczy Judita begwala ssaffarzka v Telczy. Nynj se  gegim trzem dietem Marganie Haczkowj, Markytie a Jakubowj ostatnj 31 kop 12 gr.  przipysugj a takowj penize megy sebau spolecznie berau.

Letha 1731 Polozj dietem po Juditie ..............................................1 kopu

Letha 1734 Polozj dietem po Juditie ..............................................1 kopu

Letha 1736 Polozj dietem po Juditie ..............................................1 kopu

Letha 1738 Polozj dietem po Juditie ..............................................1 kopu

Letha 1740 Polozj tiem dietem  ......................................................1 kopu

Letha 1748 ho dnie ,,10 ho,, Martius pro velkey nedostatek zdrawj,  popustil Wawrzina Nowakh krunt  zettu swemu Martiegowj Pospichalowj w przedeslj sumie ,,250,, kop misenskichm,  proti zawdavku ,,15,, kop, gak domownj kup ??? ukazuge. Wegrunkj kazdo=rocznie po ,,4,, kopách klasti se budau a patrzj totiz:

Po S:N: Jannowj Wallenowj  Marganie Haczkowj,

Markitie a Justinie po 8 kopách 24 gr.  ......................... ,,26,, kop ,,12,, gr.

do spitallu od Matiege Blahj odkazanj .......................... ,,20,, kop ,,---,,

S:N: Matiege Blahj Marganie Marganie a Markitie ....... ,,33,, kop ,,18,, gr.

 

                                                                                  latus ,,80,, kop  ,,---,,

1752 Polozj Marganie   Ø            

 

strana č.10

>nahoru< 

Latus .... 80 kop

 

S:N: Michala Wallenj  Girzikowj, Wawrzinowj, Dorotie, Justinie

a Katerzinie ................................................................ 111 kop 20 gr.

S:N: Pawla Pospichala........................................................  50  kop 10 gr.

Matiegy drzitelj kruntu .....................................................   8  kop ------          

                                                                                             250 kop

Drzitel kruntu dal sobie odepsatj swug podíl .............................. 8 kop

A.1752 Polozj Marianie Haczkowy do Telcze ............................ 1 kopu

1754 Polozy ty Haczkowy w Telczj ............................................. 1 kopu

1756 Polozj ty Haczkowy w Telczj .............................................. 2 kopy

1758 Polozj ty Haczkowy do Telcze ............................................ 2 kopy

1760 Polozj ty Haczkowy ............................................................ 2 kopy

1768 Polozj po Marianie Haczkowy Markitie ostatnie .............. ,,-------,, 24 gr.

?? Markitie ?? na gegy podíl ......................................................1 kopa

 

 

 

 

 

 

 

Letha panie 1768 dnie 29-ho octobris Matieg Pospichal, a neb Walena dal krunt tento synu swemu wlastnimu Janowy w przedessleg czenie 250 kop przipsatj a wymynuge sobie stary hospodarž, že gesstie do wule a lybostj swe hospodaržitj chcze. Nabytky gse tu pržy postaupenj kruntu zaznamenagy.

Ao 1771 ugmul ouplnie krunt s nasledugicjma Nabitky.

pokračování příště...