Jdi na obsah Jdi na menu
 


>zpět<

Grunt Valenových

v pozemkové knize vsi Černíč

 

Obecně o pozemkové knize vsi Černíč     

Ves Černíč je jednou z obcí bývalého panství Telč. V pozemkových knihách se vyskytuje jako součást Radkovské rychty, kam kromě Radkova a Černíče spadaly ještě Strachoňovice a Slaviboř. Nejrozsáhleji je historie černíčských gruntů zachycena v pozemkové knize panství Telč č. 8195 (fond C17, MZA Brno), kde je zaznamenán přechod od hospodáře k hospodáři od konce 16. století (výchozím stavem je stav k roku 1584) do přelomu 18. a 19. století.

V gruntovnici je zaznamenáno celkem devět selských gruntů, pozdější čísla popisná 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 a 14 a dále chalupy čp. 11, 15 a čtyři neočíslované, chalupa Pazderovská, Škarkovská, Přibilova a Vyhlídalova.

 

Grunt Valenových

Grunt Valenových v Černíči (později stavení pod číslem popisným 7) se mi podařilo poodhalit především díky zkušené a uznávané badatelce Blance Větrovcové, která mi poskytla mnoho důležitých a velmi zajímavých materiálů osvětlující život mých předků. Tyto poskytnuté materiály se vztahují nejen ke vsi Černíč, ale i k dalším místům, kde moji předkové žili.

 

Přepis stránek z pozemkové knihy Černíče

Níže(po kliknutí na odkaz) najdete kompletní přepis stránek vztahujících se k našemu gruntu, který v roce 1770 dostal číslo popisné 7. Od počátku roku 1578 (počátek psaní gruntovnice pro ves Černíč) zde sídlil nejprve rod Jírů (psáno Giru). V roce 1642 koupil toto stavení/grunt náš předek JAN VALENA z Kostelní Myslové od dosavadního majitele Jana Jírů(Girového). Stalo se tak sňatkem s Anežkou Gírovou ve zmíněném roce 1642. Tento grunt byl v držení našeho rodu cca.148 let -tedy od roku 1642 do roku 1790, kdy došlo k přestěhování z černíčského gruntu do Velkého Pěčína čp.17, kde sídlil doposud rod Dočkalových. Dočkalovi se přestěhovali do našeho původního gruntu-Černíče čp.7, kde sídlili asi tak do poloviny19.století (možná i déle-není zatím známo).   

Něco o významu příjmí (předchůdce příjmení)

Příjmení, jak jej známe dnes, v této době vůbec neexistovalo, protože pro tehdejší lidi nemělo žádného významu ani důležitosti. Důležitá byla hlavně jména (Jan,Václav,Matěj...atd.). Užívalo se pouze tzv.příjmí, které se ve většině případů za život člověka měnilo. To znamená, že když se někdo narodil např. jako Novák a později si vzal za manželku Anežku-dceru sedláka Pospíchala ze sousední vsi a převzal tím pádem jeho grunt, tak se z něj stal Pospíchal.A všichni ze vsi ho tak znali. Přijal příjmí po gruntu Pospíchalů, proto se z něj stal automaticky Pospíchal. Grunt jakožto základ obživy byl pro tehdejší lid to nejdůležitější. Tyto změny příjmí ovšem nesmírně komplikují genealogické bádání a sestavování rodokmenu z hlediska přímé příbuznosti. Tyto změny ostatně uvidíte v přepisech z této gruntovnice pro grunt Valenových(viz odkaz níže).

K vlastnímu přepisu

Přepsat takto starý text pro mě byl velmi složitý úkol a musel jsem proto požádat o pomoc mnoho zkušených genealogů, kteří již mají ve čtení těchto textů velkou praxi a zkušenost. Obtížnost čtení mimo jiné spočívá v tom, že text je řazen chronologicky, takže se liší jednotlivé styly písma a stáří textů v čas.období ,kdy se kniha psala je velmi různorodé (až 250 let).To znamená, že jinak se psalo na konci 16.století a jinak v polovině 19.století. Někdy jsou zápisy vlivem času špatně čitelné. Psalo se staročesky a to způsobuje další problém, který spočívá v pochopení významu některých slov, která se samozřejmě už dávno nepoužívají. Člověk má tak problém pochopit, jaká je správný význam dané věty. To ostatně uvidíte při nahlédnutí a přečtení jednotlivých stránek gruntovnice-viz níže. 

Klikni zde na tento odkaz:

>grunt Valenových-přepis stránek z poz.knihy <

 

 

 

Historie Gruntu Valenových (pozdější čp. 7)

V pozemkové knize je zapsán tento grunt nejprve jako tzv. grunt Jakuba Jírového. Prvním držitelem tohoto gruntu byl Havel Jíra, který jej držel před rokem 1579. Po tomto roce získal grunt Jakub Jíra, podle kterého dostal grunt své jméno. Cena tohoto gruntu byla stanovena na 250 kop grošů, jednalo se o lánový statek. Roku 1594 získal grunt Havel-syn Jakuba Jíry. Od roku 1637 držel grunt opět syn Havla-tedy Jan zvaný Havlíček.  

   Celkem často, v průběhu dalších desetiletí, se zde střídali různí majitelé a  poměrně dlouhou dobu se nazývali jiným jménem gruntu - totiž Valenové. Vzhledem k jejich častému střídání a tomu, že v matrikách bývají uváděni pravidelně pod příjmím Valena, je pátrání po rodinách, které zde žily, dosti ztížené.

  Od roku 1642 byl grunt v držení Jana VALENY, který přišel do Černíče z Kostelní Myslové. Koupil ho od Jana zvaného Havlíčka. Od těchto se stal gruntem  Valenových.

Ukázka

Zápis z poz.knihy z roku 1642- kup gruntu Janem Valenou Obrazek

Přepis: 

"Letha 1642 ten Grunt gest prodall Jann Hawliczku Yanowy Walenowy z Kostelny Mislowy za summu 250 kop grošů." 

Od tohoto roku je grunt v Černíči ve vlastnictví našeho rodu Valenů. Ze zápisu vyplývá, že Jan Valena přišel do Černíče z Kostelní Myslové, kde se pravděpodobně i narodil. To znamená, že náš rod sídlil před tím v Kostelní Myslové. To je velmi důležitá informace pro další pátrání po předcích.

Jan Valena se oženil s Anežkou Jírovou(Girů). Měli spolu dle údajů z poz.knihy čtyři děti. A sice: Jiřího, Michala, Marianu a Markétu. 

pokračování příště...

 

 

Soupis držitelů gruntu Jírových (později Valenových)

( od konce 70 let 16.stol. až do r.1793)

hospodář od roku poznámka
Havel Jíra před  r.1579  
Jakub 1579 syn Havla 
Havel 1594 syn Jakuba
Jan zvaný Havlíček 1637 syn Havla
Jan Valena 1642 zakladatel černíčské větve rodu Valenů 
Pavel Křepelka 1658 2.manžel Anežky, vdovy po Janu Valenovi
Matěj Bláha 1660 3.manžel Anežky, vdovy po Janu Valenovi
Michal Valena 1679 syn Jana Valeny
Pavel Pospíchal 1696 manžel Mariany, vdovy po Michalu Valenovi
Vavřinec Novák 1723 manžel Rosiny, dcery Pavla Pospíchala
Matěj Pospíchal 1748 manžel dcery Vavřince Nováka
Jan Pospíchal alias Valena 1768 syn Matěje Pospíchala
Vavřinec Dočkal 1790  
Josef Dočkal 1793 syn Vavřince Dočkala