Jdi na obsah Jdi na menu
 


>zpět na novinky<

 

Archiv novinek

Archiv za rok:

 

 

>nahoru<

rok 2007

 

19.11.2007-Stránky slaví jeden rok

Stránky slaví již jeden rok své existence. Počet návštěv za jednoleté období přesáhl hranici 4500.  

2.11.2007-Změněna podsekce Sídla našich předkůMísta

Nově byl zaveden systém zobrazování pomocí odkazů v rámci jedné stránky. Je rychlejší a pohodlnější než předchozí systém a bude postupně uplatněn i u dalších sekcí. Vložil jsem do Sídla našich předků nové fotografie a podrobný popis včetně historie rodových usedlostí našich předků.>zde< 

V podsekci Místa jsou doplněny také nové fotky Kostelní Myslové. >zde< 

26.10.2007- Josef VALENA na pamětní desce v Telči

Sekce zajímavosti byla doplněna o pamětní desku obětem I.světové války, která se nachází ve farním kostele sv.Jakuba v Telči. Na jedné ze dvou desek nacházejí se v kostele je uveden Josef VALENA, který se v Telči narodil roku 1892. >zde<

 

12.10.2007- Soupis oddaných Telče pro léta 1785-1833

Po více než měsíci byl opět vložen nový soupis oddaných Telče, tentokrát z období let 1785-1833. Tento soupis je členěn na dvě části-první tvoří sňatky v Telči a jeho předměstích a druhá část zahrnuje sňatky v ostatních vsích farnosti Telč. >zde<

8.9.2007- Rod ZIMOLA

Do sekce rody a rodokmeny byl nově přidán rod ZIMOLA. Zatím jde sice jen o "pahýl" týkající se tohoto rodu, ale časem se doufám rozšíří. >zde<

6.9.2007- Soupis oddaných ŘKFÚ Telč pro léta 1695-1729

Byl vložen druhý soupis oddaných ř.k.farnosti Telč ze starší matriky č.6974 pro léta 1695-1729.>zde<

4.9.2007- Soupis oddaných Kostelní Myslové pro léta 1784-1861

Nově byl vložen soupis oddaných Kostelní Myslové pro léta 1784-1861 spolu s údaji o římskokatolické farnosti Kostelní Myslová.>zde<

31.8.2007- Soupis oddaných Urbanova pro léta 1723-1784

Nově byl vložen soupis oddaných Urbanova pro léta 1723-1784 spolu s údaji o římskokatolické farnosti Urbanov.>zde

29.8.2007- Vznik sekce "Přepis matrik"+soupis oddaných ŘKFÚ Telč pro léta 1730-1768

V této nové sekci se budou nacházet soupisy oddaných z matrik v okruhu mého zájmu-tedy převážně z okolí Telče. Jako první byl vložen soupis oddaných ř.k.farnosti Telč pro léta 1730-1768 spolu s popisem této farnosti.  >zde<

19.8.2007- Grunt Valenů v pozemkové knize pro ves Černíč

Byla vložena nová podsekce o gruntu Valenových pro ves Černíč z pozemkové knihy pro panství Telč. Budou zde postupně umístěny veškeré údaje, které se mi podaří z této knihy získat. >zde

 

22.7.2007-aktualizace rodokmenu Valena

Po více než čtvrt roce byl aktualizován rodokmen VALENA. Jsou v něm doplněny nové údaje o našich nejstarších předcích + zatím nepotvrzá návaznost na nejstaršího předka Jana Valenu narozeného kolem roku 1600. >zde

06.7.2007-Doplnění sekce "popis jednotlivých větví našeho rodu"

Sekce popis jednotlivých větví našeho rodu byla doplněna o další nové údaje, které se nám podařilo zjistit. Dále v této sekci jsou doplněny údaje k odkazu  "Tomášova větev".   >zde<

30.6.2007-svatební zápis Josefa Valeny z roku 1797

Podařilo se nám sehnat klíčový dokument, který prokazuje návaznost mezi V.Pěčínem a Černíčí. >zde<

21.6.2007-Janova větev a původ příjmení VALENA

Do sekce popis rodových větví nově přidána Janova větev. >zde<

Dále přidán článek o původu  našeho příjmení Valena. >zde< 

7.5.2007- Novinky v sekci fotogalerie

Do sekce fotogalerie byly vloženy nové fotografie.>zde<

23.4.2007- Náhrobky rodiny Valenových-hřbitov v Herálci na Žďársku

Z Herálce na Žďársku pochází dosud neznámá větev rodu Valena. Podařilo se mi sehnat fotografie dvou náhrobních kamenů z místního hřbitova v Herálci.

>zde<

2.4.2007-Získány další fotokopie o narození předků z matriky pro V.Pěčín

Podařilo se nám sehnat ze SOA Třeboň zatím doposud nejstarší prokazatelné záznamy z matriky narozených pro obec Velký Pěčín o narození Antonína Valeny(*1807) a jeho sestry Anežky Valenové(*1809). Dále pak dlouho očekávané zápisy o narození tří synů Antonína Valeny-tedy Tomáše, Jana a Bartoloměje Valeny. >zde<

23.3.2007-Doplněno několik sekcí o nové údaje

Doplněny tyto sekce: dokumenty v genealogii -o lán.rejstřík V.Pěčína a ukázku z matriky Urbanova), dále sekce zajímavosti o pamětní list Valenů a nakonec sekce fotogalerie o fotky hrobů na jednotlivých hřbitovech.

1.3.2007-Nový systém uspořádání stránek

Některé sekce a podsekce stránek byly přehledněji uspořádány a přejmenovány. Týká se to hlavně sekce rody-přejmenované na rody a rodokmeny, kde budou společně přehledně řazeny všechny rody a rodokmeny. Vznikla také nová sekce s názvem Fotogalerie.

21.2.2007-fotokopie o narození Josefa VALENY(*2.3.1846)

Do dokumentů je nově přidána fotokopie matričního zápisu o narození mého prapradědy JOSEFA VALENY(*2.3.1846). >zde<

12.2.2007-Tomášova větev-popis

Do sekce  rody(podsekce rod Valena) části popis jednotlivých větví rodu Valena byl přidán další popis Tomášovy větve. >zde<

5.2.2007-Bartolomějova větev-popis

Do sekce  rody(podsekce rod Valena) části popis jednotlivých větví rodu Valena byl přidán další popis Bartolomějovy větve. >zde<

4.2.2007-Přidán náhrobek Alphonsa Valeny(1582-1642)

Do sekce zajímavosti byl přidán náhrobek Alphonsa Valeny(1582-1642), který byl občanem města Řím a zatím je nejstarší nositel našeho příjmení VALENA. >zde<

3.2.2007-Hřbitov ve Stříteži

Do fotoalba rubrika hřbitovy je nové přidán hřbitov ve Stříteži(u Jihlavy). Konkrétně se jedná o hrob rodiny mého pradědy Jana Manna, který bydlel v Pávově(dnešní část Jihlavy). >zde<

>nahoru<

rok 2006

 

 

31.12.2006-Dokumenty k rodu Valena rozšířeny

Do sekce dokumenty jsou nově přidány další dokumenty-hlavně rodné a oddávací listy, ale také fotokopie zápisů z matriky města Dačice, které se mi podařilo před pár dny získat. Jedná se o zápis narození mého dědečka Ludvíka Valeny a o zápis svatby mého pradědečka Josefa Valeny. >zde<

20.12.2006-Rozrod rodu Valena

Dnes jsem vložil stručný rozrod rodu Valena. >zde<

15.12.2006-Vložena nově ves Horní Myslová

V sekci obce v odkazu popisy obcí je nově vložena ves Horní Myslová.>zde<

14.12.2006-Přidány hlavní  vývody naší rodiny a příbuzných rodin

Do sekce rody v odkazu rodokmeny přidány nové vývody naší rodiny a příbuzných rodin.>zde<

13.12.2006-Nové údaje o vsi Černíč a vložena ves Kostelní Myslová 

Podařilo se mi získat nové údaje o Černíči z knihy Město a panství Telč- >zde<      Dále jsem doplnil v sekci obce v části popisy obcí údaje o vsi Kostelní Myslová- >zde

9.12.2006-Oddací list Antonie Valenové a můj rodový vývod

Vložil jsem první dokument do sekce dokumenty a tím je oddací list Antonie Valenové z Bartolomějovy větve. Do sekce rody jsem nově doplnil můj vývod a postupně zde budu doplňovat další vývody rodu Valena.

7.12.2006-Další údaje v sekci začátečník a v sekci obce

Dnes jsem vložil návod pro začínající genealogy, jak začít s pátráním po předcích. Nová sekce má název začátečník a bude se dále zabývat problémy, na které mohou začátečníci při badatelské činnosti narazit.

Sekce obce se rozrostla o nové vsi a města. Jedná se o ves Nevcehle, Kostelní Myslová, Horní Myslová a o město Telč.Nové uspořádání map v podsekci obce-mapy.

2.12.2006-Doplnění dalších sekcí 

Nově doplněna sekce předkové rodu Valena o podkapitolu pátrání po předcích, bydliště předků a o popis jednotlivých osob rodu Valena. Sekce databáze příjmení se rozrostla o seznam příjmení , které se vztahují k našemu rodu. Dále byla doplněna sekce dokumenty o vzory starých písem. Jako poslední byla doplněna sekce archivy, kde bude vše o matrikách a informace o archivech v ČR. 

1.12.2006- Přidány nové info do sekce prameny

Dnes jsem přidal nové informace do sekce prameny. Jsou to informace o lánovém rejstříku, o vývoji matrik a data o pozemkových knihách, urbářích a o vývoji katastrů. 

29.11.2006- Vytvořeno nové fotoalbum a doplněna sekce zajímavosti

Vložil jsem do fotoalba fotky rodinných i zpřízněných hrobů ze hřbitova v Kostelním Vydří. Dále jsem doplnil sekci zajímavosti o tzv.Valenův most,který se nachází ve vsi Herálec na Žďársku.

23.11.2006 -Doplněna sekce obce a rody

V tento den jsem doplníl do sekce obce údaje o obcích, přidal jsem mapy dané oblasti a jednotlivých vsí, kde se vyskytoval můj rod. Dále jsem doplnil sekci rody o stručný rodokmen rodu Valena. 

19.11.2006 -Vznik rodopisných stránek

Tento den je dnem vzniku těchto rodopisných stránek,které mají za hlavní cíl objasnit původ rodu VALENA ,ale zároveň také co nejvěrohodněji popsat dlouhou pouť tohoto rodu staletími od dávných dob až do součastnosti.